2021 10 20

Hẹn gặp lại các bạn ở CMEF Thượng Hải!

Y học là vô tận, Đổi mới hội nhập y tế!Chủ đề của triển lãm lần này là “Công nghệ đổi mới, thông minh dẫn đầu tương lai”, là nguồn động viên to lớn cho sự phát triển đổi mới của các thiết bị y tế.Ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu thì mọi người đã hiểu th ...

2021 09 30

Chương trình trực tiếp cuối cùng của chuyến tham quan Nhà máy Dawei đã kết thúc!

Chương trình trực tiếp cuối cùng đã kết thúc!Làm tốt lắm !Gửi những người đồng nghiệp tuyệt vời của tôi - Tiếp tục thành công, hạnh phúc và sức khỏe!

2021 09 30

Cha con gái và siêu âm Dawei

Chương trình trực tiếp cuối cùng đã kết thúc!Làm tốt lắm !Gửi những người đồng nghiệp tuyệt vời của tôi - Tiếp tục thành công, hạnh phúc và sức khỏe!

2021 09 30

Giải pháp Giám sát Sức khỏe và Dấu hiệu Vital đột phá

Chương trình trực tiếp cuối cùng đã kết thúc!Làm tốt lắm !Gửi những người đồng nghiệp tuyệt vời của tôi - Tiếp tục thành công, hạnh phúc và sức khỏe!